1. Ana Sayfa
 2. Güncel Haberler
 3. Polis Akademisi Açıklama Yaptı! POMEM Ve PMYO Adayları Dikkat!

Polis Akademisi Açıklama Yaptı! POMEM Ve PMYO Adayları Dikkat!

Polis Akademisi Açıklama Yaptı!

İşsizlik rakamlarının giderek artış gösterdiği günümüzde insanların yöneldiği meslekler arasında en çok tercih edilen meslek polislik olmuştur. Corona Virüs Salgını sebebiyle pek çok sınav ertelenmişti. Ertelenen sınavlar arasında bulunan PMYO ve POMEM sınavları için açıklama yapıldı. Polis Akademisi Açıklama Yaptı! POMEM Ve PMYO Adayları Dikkat! 

Polis Akademisi Açıklama Yaptı!

Pandemi nedeniyle (Kovit-19) Sağlık Kurulu Raporu işlemleri tamamlanmadığı için 09.06. 2020 tarihinde yapılan eğitim sonu sınavına katılamayan Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olan adayların sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 10 Temmuz 2020 tarihinde PMYO mezunları için saat:09.30’da, POMEM mezunları için saat: 10.00’dan itibaren randevu usulüyle yapılacaktır.

Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar katılacaklardır.

POMEM Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Ön lisans – lisans mezunu olmak.
 • KPSS’ DE lisans puanı P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunları için P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
  sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için
 • 30 yaşından gün almamış olmak.
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak (alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır. Beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olacaktır.
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı
 • Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.
Önerilen Yazı
Türkiye’de Her Eve Koronavirüs Testi Yapılacak

PMYO Şartları Nelerdir?

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
 • Sınavın yapılacağı yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS’den belirlenen braaj puanı ve üzerinde puan almış olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,”
 • Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

 

Yorum Yap

Yorum Yap